June 6, 2006

The small things......die kleinen Dinge...